Regina Life Старт в кариерата

Стажантската програма "Regina Life Старт в кариерата" осигурява възможност на бъдещите лекари в студентските им години, на лекари- специализанти, както и на парамедици и немедицински специалисти в сферата на дейностите на Регина Лайф Клиник, да направят първите стъпки в кариерата си в сферата на здравеопазването.

Всяко начало е важно и не винаги лесно, но когато има кой да те подкрепи и на кого да се довериш, първата крачка може да се окаже решаваща за кариерното развитие.

Стажантската програма "Regina Life Старт в кариерата" предоставя достъп до медицинската и немедицинска практика в клиниката, лабораторна дейност, провеждане на проучвания и клинични наблюдения, управлението и администрацията на дейността на лечебното заведение. МЦ Regina Life Clinic дава възможност за развитие на кадри в различни области.

Програмата за стажанти е подходяща за:

Платен стаж - дипломирани лекари, зачислени или не за специалност по ендокринология и болести на обмяната, хранене и диететика, гастроентерология, кардиология, ангиология, съдова хирургия, ортопедия и травматология; клинична фармакология; дипломирани медицински сестри и лаборанти;

Неплатен стаж - студенти в сферата на здравеопазването, психологията, храненето и диететиката, публичната администрация, независимо от формата и мястото им на обучение, в това число учащи във висши учебни заведения в чужбина; студенти от втори до шести курс от медицинските университети в страната; студенти по медицина, които са се дипломирали в същата година; медицински сестри след третата година на обучение; диетолози и инструктори по хранене и диететика след втората година от следването си.

Кандидатствайте на internship@reginalife.com, като представите следните данни:

  1. Име и фамилия
  2. Личен е-mail
  3. CV на български език
  4. Мотивационно писмо
  5. Снимка