Д-р Райна Стоянова

Специалист по Ендокринология, болести на обмяната и диететика

Д-р Райна Стоянова има над 10-годишен опит. Тя работи в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитните нарушения към УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ и е докторант по хранене и диететика. През 2016 г. завършва втората си магистратура по „Управление на здравеопазването“ със защита на дипломна работа в сферата на лекарствената политика. Д-р Стоянова участва в различни национални и международни проекти, свързани с метаболитните заболявания, затлъстяването, захарния диабет, иновативни начини за диагностика и терапия на заболяванията на щитовидната ... » Прочети повече

Екипът ни от доказани специалисти ще се погрижат да получите грижата, която заслужавате.

Иван Узунов

Д-р Иван Узунов

Специалист по Ортопедия и травматология

Д-р Иван Узунов е специалист ортопед-травматолог с над 25 години клиничен опит. С втора магистратура по здравен мениджмънт. Д-р Узунов е специализирал в клиники в Швейцария , Германия и Гърция. Той е сертифициран специалист по ехографска диагностика на опорно двигателния апарат, както и по ендопротезиране на стави. С опитна експертиза и ...

» Прочети повече

Гергана Димитрова

Д-р Гергана Димитрова

Специалист по Съдова хирургия

С 10-годишен стаж като лекар, д-р Димитрова е специалист по Съдова хирургия към Клиниката по „Съдова хирургия“ в болница Токуда. Тя е член на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.  Д-р Димитрова има множество участия в български научни форуми. Като част от екипа на Regina ...

» Прочети повече

Кристина Вавура

Кристина Вавура

Клиничен диетолог

Кристина Вавура е клиничен диетолог с опит в създаването на хранителни режими при пациенти с наднорменото тегло и затлъстяване, захарен диабет тип 1 и тип 2, дислипидемия, холелитиаза, нефролитиаза и още много други заболявания. Кристина е обучен диетолог, консултиращ пациенти на парентереално и ентерално хранене при усложнени неврологични, онкологични и ...

» Прочети повече

Делян Еврев

Д-р Делян Еврев

Специалист по Кардиохирургия и съдова хирургия

Д-р Делян Еврев  е с над 15-годишен опит. От 2009 г. е редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2013 г. придобива професионална квалификация по „Ултразвукова съдова диагностика“. През 2016 г. завършва втората си магистратура по „Управление на здравеопазването“ със защита на дипломна работа ...

» Прочети повече

Нели Павлова

Нели Павлова

Здравен психолог

Нели Павлова е докторант по Медицинска психология към King’s College London, изучаващ менталното здраве при хора с високо телесно тегло и хронични заболявания. Тя има обширни научни и приложни интереси към връзката между начинът, по който се чувства човек, и храната, към която прибягва в дадения момент и обратно. Богатият ...

» Прочети повече

Калина Топузова

Д-р Калина Топузова

Лекар

Д-р Калина Топузова завършва медицина в Медицински университет София през 2021 г. Основните ѝ интереси са насочени в областта на ендокринологията, метаболитните заболявания, храненето, както и в сферата на фармакологията и терапията на пациенти. През последната година набира опит и знания като стажант-лекар при д-р Райна Стоянова. Д-р Топузова натрупва ...

» Прочети повече

Людмил Шопов

Д-р Людмил Шопов

Кардиолог

Д-р Людмил Шопов е специалист кардиолог в София с над 9 години опит и интереси в областта на неинвазивната диагностика на сърдечно-съдови заболявания, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клапни болести, захарен диабет и предиабет. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, ехокардиография, Холтер мониториране и др....

» Прочети повече

Илияна Калева

Д-р Илияна Калева

Лекар

Д-р Илияна Калева завършва медицина в Медицински университет-София през 2021 г. с грамота за отличен успех и високи постижения в овладяването на медицинската наука и практика. Там стартира кариерата си като асистент по хранене и диететика и практикува изготвяне на персонални хранителни режими. По време на следването си е работила ...

» Прочети повече

Емил Белински

Д-р Емил Белински

Специалист по Съдова хирургия

Д-р Емил Белински е с над 8-годишен опит. Той е активна част от екипа на Клиниката по Съдова хирургия в Токуда под ръководството на проф. д-р Васил Червенков, където участва в диагностиката и лечението на съдовите заболявания с голям обем и висока сложност. Д-р Белински има втора магистратура по управление ...

» Прочети повече

Катрин Стоилова

Д-р Катрин Стоилова

Специалист по Медицинска онкология

Д-р Катрин Стоилова е с над 7-годишен опит. Тя е част от екипа на онколозите в МБАЛ „Сердика“ и СБАЛОЗ ,, Проф. Д-р Марин Мушмов''.  Д-р Стоилова има втора магистратура по здравен мениджмънт. Тя е изключително ентусиазирана личност, с лекота в комуникацията с пациента. Нейните научни интереси са в областта ...

» Прочети повече