Екипът ни от доказани специалисти ще се погрижат да получите грижата, която заслужавате.

Райна Стоянова

Д-р Райна Стоянова

Специалист по Ендокринология, болести на обмяната и диететика

Д-р Райна Стоянова има над 10-годишен опит. Тя работи в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитните нарушения към УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ и е докторант по хранене и диететика. През 2016 г. завършва втората си магистратура по „Управление на здравеопазването“ със защита на дипломна работа в сферата на лекарствената политика. Д-р Стоянова участва в различни национални и международни проекти, свързани с метаболитните заболявания, затлъстяването, захарния диабет, иновативни начини за диагностика и терапия на заболяванията на щитовидната жлеза, оценка и превенция на кардио-метаболитен риск, женско здраве в периода на менопаузата и други. Тя е експертен консултант в разработването на различни модели и методики за работа с пациенти, разработване на нови молекули в терапията на метаболитно-ендокринните заболявания.

Д-р Стоянова работи активно със спортисти и ползва патентована програма за подобряване здравето и представянето на състезателите с доказан успех. Заедно с екипа си, тя предоставя на пациентите с наднормено тегло и затлъстяване уникална по рода си цялостна програма за редукция на теглото и поддържане на оптимална форма, включваща различни прегледи, лекарствена и инфузионна терапия, микробиомна оценка и повлияване, хранителен режим и постоянна психологическа помощ, с което се осигурява постоянен контрол, стратегическо планиране и проследяване, подкрепа и мотивация. Тя е работила и все още колаборира с Клиника по ендокринология и диабетология във френската болница „Сент Луи“ в Париж, както и с канадската болница CAMH в Торонто.

Научните интереси на д-р Стоянова включват и малнутрицията и в частност онкомалнутрицията, както и адекватно консултиране в сферата на парентералното и ентерално хранене. Член е на Българското дружество по ендокринология (БДЕ), Българското сдружение по тиреоидея и паратиреоидея (БСТП), Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и свързаните заболявания (BASORD), Българската асоциация по парентерално и ентерално хранене (BULSPEN), Европейската асоциация по паренетрално и ентерално хранене (ESPEN), Американската асоциация по паренетрално и ентерално хранене (ASPEN),Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO), Американската асоциация за борба със затлъстяването (TOS), Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD), Българското дружество по хранене и диететика (БДХД) и др. Тя владее френски и английски език.

Запази час онлайн

» Обратно към всички специалисти