Екипът ни от доказани специалисти ще се погрижат да получите грижата, която заслужавате.

Делян Еврев

Д-р Делян Еврев

Специалист по Кардиохирургия и съдова хирургия

Д-р Делян Еврев  е с над 15-годишен опит. От 2009 г. е редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2013 г. придобива професионална квалификация по „Ултразвукова съдова диагностика“. През 2016 г. завършва втората си магистратура по „Управление на здравеопазването“ със защита на дипломна работа в сферата на проблематиката на чернодробните трансплантации в страната. Д-р Еврев има натрупан стаж и в международни болници, като в MHH гр. Хановер, Германия, където активно се обучава в сферата на белодробните трансплантации. Той е докторант по кардиохиругия с тема на дисертационен труд „Периоперативна ултразвукова оценка на артерия торацика интерна и вена сафена магна при използването им за графтове в кардиохирургията“.

Д-р Еврев участва в редица национални и международни конгреси по кардиохирургия, съдова хирургия и трансплантология в България и чужбина. Член е на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Националната организация по ангиология и флебология, Българското дружество по кардиохирургия (БДКХ), Българското дружество по трансплантология (БДТ), Българското национално дружество по съдова и ендовакуларна хирургия и ангиология. Научните му интереси са в сферата на ултразвуковата диагностика на артериални и венозни заболявания; прилагане на съвременни минимално-инвазивни методи за лечение на разширени вени; диагностика, профилактика и лечение на сърдечни и съдови заболявания. Той владее английски и френски език.

» Обратно към всички специалисти